Powiat Giżycki: Wspólnie przeciw depresji - 23 lutego obchodzimy jej Ogólnopolski Dzień
W obliczu rosnącego problemu depresji w społeczeństwie, kluczowe staje się wczesne rozpoznawanie objawów oraz poszukiwanie specjalistycznej pomocy. Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja może stać się dominującą chorobą już w 2030 roku, co podkreśla pilność działań preventive and terapeutycznych.
  1. Depresja – poważne zaburzenie psychiczne, odróżniające się od chwilowego przygnębienia.
  2. Statystyki NFZ wskazują, że epizod depresyjny dotknął ponad 109 tys. osób w 2023 roku, głównie kobiet.
  3. Pierwsze objawy depresji często bywają ignorowane przez otoczenie i samego pacjenta.
  4. Wczesne wykrycie i leczenie depresji są kluczowe w zapobieganiu nasileniu się choroby.
  5. Specjalistyczne źródła pomocy: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, psychiatra, psycholog.
  6. Do konsultacji psychiatrycznej nie jest wymagane skierowanie.
  7. Zasoby online, takie jak film Akademii NFZ, dostarczają cennych informacji na temat depresji.
Depresja nie wybiera, może dotknąć każdego z nas niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Dlatego tak ważne jest, aby otoczyć opieką tych, którzy mogą jej potrzebować, zwracając uwagę na pierwsze sygnały ostrzegawcze. Należą do nich m.in. pogłębiający się smutek, utrata zainteresowania codziennymi aktywnościami, uczucie zmęczenia czy trudności w koncentracji. Warto jednak pamiętać, że depresja jest chorobą, z którą można i należy walczyć. Podejmowanie działań na etapie pierwszych symptomów może znacząco przyczynić się do szybszej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Zwrócenie się po pomoc do lekarza rodzinnego, psychiatry czy psychologa jest pierwszym krokiem do powrotu do zdrowia. Co ważne, dostęp do specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego jest ułatwiony, gdyż do wizyty u psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Zachęcamy do rozmów o swoich uczuciach z bliskimi oraz poszukiwania wsparcia w otoczeniu. To, że decydujesz się na rozmowę o swoim samopoczuciu lub poszukiwanie pomocy, jest dowodem siły, a nie słabości. Zadbaj o siebie i swoich bliskich, pamiętając, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co fizyczne. Informacje na temat ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla osób zmagających się z depresją znajdują się w zasobach Akademii NFZ. Dzięki temu, każdy może znaleźć potrzebną pomoc i informacje, które mogą okazać się kluczowe w walce z depresją.
Wg inf z: Powiat Giżycki