Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku podejmuje walkę z depresją
Giżycko stawia czoło problemom młodzieży - o depresji otwarcie w MOS. W dniu wczorajszym, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii został miejscem ważnego spotkania, które zgromadziło wokół siebie zarówno młodzież, jak i specjalistów. Wydarzenie to jest częścią szerszych obchodów Dnia Walki z Depresją, co roku mobilizujących społeczność do refleksji nad tym poważnym problemem.
  • 21 lutego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku odbyło się spotkanie z uczniami dotyczące depresji.
  • Prelekcję na ten temat wygłosiła doświadczona psychoterapeutka Aleksandra Brysacz-Kintopp.
  • Zainicjowane działanie profilaktyczne wspierało Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

W obliczu narastających problemów emocjonalnych i psychicznych, jakie dotykają współczesną młodzież, Giżycko podejmuje działania na rzecz pogłębienia świadomości na temat depresji. Inicjatywa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który w dniu wczorajszym otworzył swoje drzwi dla uczniów pragnących zgłębić tę tematykę, jest dowodem na to, że lokalna społeczność potrafi skutecznie reagować na potrzeby swoich mieszkańców. Spotkanie to, poprowadzone przez renomowaną psychoterapeutkę Aleksandrę Brysacz-Kintopp, miało na celu nie tylko edukować, ale również otaczać wsparciem tych, którzy zmagają się z problemami psychicznymi.

Wszystkim tym działaniom przyświecał zbliżający się Dzień Walki z Depresją, obchodzony co roku 23 lutego, który staje się okazją do zwrócenia uwagi na skutki i możliwości zapobiegania tej chorobie. Szeroko rozumiana profilaktyka, która została podkreślona zarówno przez organizatorów spotkania, jak i przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia. Niezwykle ważne jest, aby młodzież zdobywała wiedzę na temat depresji, rozumiała jej objawy i potrafiła szukać pomocy dla siebie lub bliskich. Tego typu wydarzenia kładą podwaliny pod budowę społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu, empatii i gotowości niesienia pomocy.

Warto podkreślić, że inicjatywy takie jak ta w MOS w Giżycku są kluczowymi elementami w budowaniu silnych, zdrowych i świadomych społeczności. Działania na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży to inwestycja w przyszłość, której owocem będą dorosłe osoby zdolne stawić czoła wyzwaniom życia z większą odpornością emocjonalną i psychiczną. Wsparcie, edukacja i otwartość na dyskusję o problemach psychicznych to fundamenty, na których powinniśmy budować przyszłość.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Giżycku