Dzielnicowy z Giżycka edukuje młodzież o niebezpieczeństwach w sieci
W erze cyfrowego świata, gdzie internet stał się drugim domem dla wielu młodych ludzi, rozmowa na temat jego ciemniejszej strony jest niezbędna. Sierż. szt. Michał Gajewski, dzielnicowy z Giżycka, zainicjował ważną dyskusję z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7, koncentrując się na zagrożeniach wirtualnego świata oraz odpowiedzialności, jaką ponoszą nieletni w sieci.
  1. Dzielnicowy sierż. szt. Michał Gajewski odwiedził Szkołę Podstawową nr 7 w Giżycku, aby porozmawiać z młodzieżą.
  2. Dyskusja dotyczyła zagadnień takich jak hejt, cyberprzestępczość oraz odpowiedzialność karna nieletnich.
  3. Policjant przekazał uczniom wiedzę na temat prawnych aspektów złamania prawa w internecie i konsekwencji, jakie mogą ponieść.
  4. Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której uczniowie mogli rozwiać swoje wątpliwości.

W dobie, gdy internet jest wszechobecny, a jego zasoby wydają się nieskończone, łatwo zapomnieć o pułapkach, które na młodych ludzi czyhają online. Sierż. szt. Michał Gajewski podczas spotkania z uczniami podkreślił, jak ważne jest, aby młodzi ludzie byli świadomi nie tylko możliwości, jakie daje sieć, ale także zagrożeń, które mogą na nich czekać. Rozmawiając o takich problemach jak cyberprzestępczość czy hejt, policjant dążył do zbudowania u młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoje działania w sieci.

W szczególności sierż. szt. Gajewski skoncentrował się na odpowiedzialności karnej nieletnich, wskazując na środki przewidziane w Ustawie o Wsparciu i Resocjalizacji Nieletnich. Było to dla uczniów cenne źródło wiedzy na temat tego, jak prawo podchodzi do przewinień popełnianych w internecie oraz jakie kroki mogą być podjęte w celu naprawy wyrządzonych szkód.

Pokazując konkretnych przykładów, jak łatwo można stać się ofiarą w sieci lub nieświadomie naruszyć prawo, dzielnicowy z Giżycka zwrócił uwagę na znaczenie rozwagi i ostrożności w wirtualnym świecie. Spotkanie to miało na celu nie tylko edukację, ale także otwarcie oczu uczniom na fakt, że internet, mimo swoich niewątpliwych zalet, wymaga od nich czujności i odpowiedzialności.

Spotkanie zakończyło się serią pytań od uczniów, co świadczy o ich zainteresowaniu poruszanymi tematami. Dzielnicowy Gajewski, odpowiadając na pytania, podkreślił znaczenie dialogu na temat bezpieczeństwa w sieci, zachęcając młodzież do dalszego poszukiwania wiedzy w tym obszarze.

Wizyta dzielnicowego w szkole to ważny krok w budowaniu świadomości cyfrowej wśród młodych ludzi. Pokazuje, że dialog między przedstawicielami prawa a młodzieżą może być kluczem do tworzenia bezpieczniejszego środowiska w internecie. Działania takie jak te, podejmowane przez sierż. szt. Michała Gajewskiego, są nieocenione w edukacji młodego pokolenia na temat zagrożeń cyfrowych i odpowiedzialności, jaką każdy z nas ponosi, wchodząc w wirtualny świat.


Na podstawie: Policja Giżycko