Urząd Miejski w Giżycku: Boom na NGO w regionie - 100 nowych organizacji w dekadę!
Giżycko świętuje zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych, a miasto zaprasza do współpracy i wsparcia. W ostatniej dekadzie nasze społeczności wzbogaciły się o ponad 100 nowych NGO, co znacząco wpłynęło na jakość życia w regionie. W nadchodzącym roku, Giżycko ponownie przeznacza znaczące środki na wspieranie działań publicznych realizowanych przez te organizacje.
  1. W ciągu ostatnich 10 lat, liczba organizacji pozarządowych w Giżycku wzrosła o około 100.
  2. W 2023 roku, miasto przeznaczyło ponad 2 miliony złotych na finansowanie zadań publicznych realizowanych przez NGO.
  3. Zadania te obejmują szeroki zakres działań - od zdrowia, przez edukację ekologiczną, po sport i kulturę.
  4. Przekazanie 1,5% podatku to skuteczny sposób wspierania Organizacji Pożytku Publicznego w regionie.
  5. Na stronie gizycko.pl/organizacje-pozarzadowe znajdują się informacje na temat współpracy z NGO, w tym programy, sprawozdania i konkursy ofert.
  6. W 2024 roku, organizacje pozarządowe planują szereg wydarzeń z różnych dziedzin, w tym kultury, ekologii i sportu.

W Giżycku i okolicach, organizacje pozarządowe pełnią kluczową rolę w kształtowaniu społeczności lokalnej. To dzięki nim miasto tętni życiem i rozwija się w wielu aspektach - od kulturalnych po społeczne. Starania tych organizacji, często prowadzone z pasją i wielkim zaangażowaniem, zasługują na uznanie i wsparcie.

Warto podkreślić, że środki finansowe przeznaczone na działalność NGO w 2023 roku, pozwalają na realizację niemal 100 różnorodnych projektów. To pokazuje, jak bardzo miasto stawia na współpracę z sektorem pozarządowym, doceniając jego wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Przejawem tego wsparcia jest także możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to prosty, a zarazem skuteczny sposób, aby pomóc w realizacji ważnych inicjatyw, które bezpośrednio przekładają się na jakość życia w naszej społeczności.

Dodatkowo, miasto Giżycko zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Znajdują się tam nie tylko aktualne informacje o programach i dostępnych środkach, ale również relacje z realizowanych projektów, co stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z dotychczasowymi osiągnięciami lokalnych NGO.

Planowane na 2024 rok wydarzenia, organizowane przez NGO, zapowiadają się równie bogato. Przed nami szereg inicjatyw w dziedzinie kultury, ekologii, pomocy społecznej i wielu innych. To świetna okazja, aby jeszcze bardziej angażować się w życie lokalnej społeczności i wspierać działania, które mają realny wpływ na nasze otoczenie.

Giżycko pokazuje, że współpraca między samorządem a sektorem pozarządowym może przynosić wymierne korzyści dla mieszkańców. Warto więc śledzić działania naszych lokalnych NGO i, w miarę możliwości, wspierać ich działania. Każdy może przyczynić się do budowania lepszego, bardziej zintegrowanego społeczeństwa.


Według informacji z: Urząd Miejski w Giżycku