Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Giżycku: Podsumowanie roku 2023
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Giżyckiego, 26 lutego odbyło się kluczowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pod przewodnictwem Starosty Giżyckiego, Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego, analizowano działania służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w ubiegłym roku.
  1. Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miało miejsce 26 lutego, z udziałem Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego.
  2. Członkowie komisji przeanalizowali sprawozdania służb i straży za rok ubiegły, skupiając się na działaniach związanych z przestępczością, jej prewencją i zwalczaniem.
  3. Oceniono prace Prokuratury Rejonowej w Giżycku, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Giżyckiego w 2023 roku.

Bezpieczeństwo lokalnej społeczności jest wartością nadrzędną, która wymaga stałej uwagi i doskonalenia strategii prewencyjnych. Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które miało miejsce w Giżycku, jest świadectwem zaangażowania włożonego w ochronę mieszkańców przed przestępczością oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. W trakcie spotkania, pod przewodnictwem Starosty Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego, dokonano przeglądu działań i wyników pracy lokalnych służb bezpieczeństwa za rok poprzedni.

W szczególności, członkowie komisji skupili swoją uwagę na sprawozdaniach dotyczących stanu przestępczości na terenie Powiatu Giżyckiego. Analizowano działania Prokuratury Rejonowej, której wysiłki koncentrowały się na zwalczaniu przestępczości i zapewnieniu sprawiedliwości dla mieszkańców. Równie ważne były raporty z pracy Komendy Powiatowej Policji, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu porządku publicznego, a także działań Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, które każdego dnia dbają o bezpieczeństwo i dobrostan społeczności lokalnej.

Działania te są nieocenione w kontekście budowania poczucia bezpieczeństwa w społeczności, a także wskazują na potrzebę ciągłej współpracy pomiędzy różnymi służbami w zakresie prewencji i reagowania na zagrożenia. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowiło zatem ważny krok w kierunku dalszego wzmacniania bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego, co jest priorytetem dla wszystkich zaangażowanych instytucji.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Giżycku