W Giżycku przy ul. Pionierskiej 14A funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Organem prowadzącym jest Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej ,, Sapere Aude".

Do podstawowych zadań punktu należy udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej oraz materialnej pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Pomoc materialna może być świadczona na rzecz świadków przestępstwa i osób im najbliższych.

Punkt, oprócz konsultacji dokonywanej przez osobę pierwszego kontaktu, proponuje możliwość wsparcia przez psychologa, psychoterapeutę oraz prawnika. Pomoc obywatelom udzielana jest nieodpłatnie i finansowana z Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymanie pomocy nie jest uzależnione od sytuacji materialnej osoby, a jedynie od posiadania statusu pokrzywdzonego lub świadka.
Otrzymanie pomocy w Lokalnym Punkcie nie jest uzależnione od sytuacji materialnej osoby, a jedynie od posiadania statusu pokrzywdzonego lub świadka.

Nadzór nad działalnością Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.