Z inicjatywy wójta gminy Giżycko Marka Jasudowicza odbyło się spotkanie z nowo wybranymi sołtysami. Uczestniczący w spotkaniu, terenowy dzielnicowy mógł osobiście poznać przedstawicieli poszczególnych sołectw jako lokalnych partnerów w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W Urzędzie Gminy Giżycko, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, policji z nowo wybranymi sołtysami. Rozmowy dotyczyły m.in. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Giżycko. Nowo wybranym sołtysom, doskonale znającym lokalne sprawy przedstawił się terenowy dzielnicowy mł. asp. Marcin Gregorczyk. Podczas spotkania omówione zostały kierunki i formy współpracy, możliwości rozwiązywania problemów nurtujących lokalną społeczność w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.