Wiatrak w Starej Różynce

Spotkanie informacyjne związane z konkursami „Łączy nas turystyka” oraz konkursu na małe granty na rozwój infrastruktury sportowej odbędzie się 8 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Inicjatywa „Łączy nas turystyka” to dotacje na modernizację czy doposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Do podziału jest 150 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Pomoc finansowa zostanie przyznana na zadania, które zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lipca 2019 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Z kolei na modernizację, dosposażenie infrastruktury, zakup sprzętu, zaopatrzenie obiektów sportowych przeznaczono 650 tys. zł. Dotacja przyznana będzie na zadania, które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Każda gmina może złożyć jeden wniosek i ma na to czas do 29 lipca.

WIĘCEJ INFORMACJI

Blizsze informacje na temat wymagań oraz możliwości ubiegania sie o dotacje w ramach konkursów, zostaną przekazane potencjalnym beneficjentom podczas spotkania, które odbedzie się 8 lipca br. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (s.420, ulica Emilii Plater 1).