Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Podpisanie umów w Olsztynie

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (sala 325) zostały podpisane dodatkowe umowy na wsparcie z PROW 2014-2020 projektów dotyczących odnowy wsi i budowy dróg lokalnych. Łączna kwota pomocy to ponad 8,7 mln zł.

W wyniku starań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie możliwości przesunięcia środków na operacje „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020), 11 maja 2019 r. weszło w życie zozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, umożliwiające zawarcie umów, znajdujących się na liście rezerwowej.

Umowy podpiszą gminy Wydminy, Grodziczno i Dywity („Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”) oraz Świętajno (pow. szczycieński), Wydminy, Jedwabno, Rybno, Dźwierzuty, Pieniężno i Barciany („Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” ).

PODPISANE UMOWY: 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
- Gmina Wydminy: Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia - 404 505,00 zł
- Gmina Grodziczno: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku - 500 000,00 zł
- Gmina Dywity: Otwarte świetlice - rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Ługwałd i Różnowo - 938 248,00 zł

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

- Gmina Świętajno (pow. szcz.): Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184 - 2 153 026,00 zł
- Gmina Wydminy: Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Małe - 1 057 464,00 zł
- Gmina Jedwabno: Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot - 486 070,00 zł
- Gmina Rybno: Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo - 1 095 456,00 zł
- Gmina Dźwierzuty: Przebudowa drogi gminnej nr 195024N od km 1+309 do km 2+209, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty - 393 558,00 zł
- Gmina Pieniężno: Przebudowa dróg w gminie Pieniężno - 973 802,00 zł
- Gmina Barciany: Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda w Gminie Barciany - 781 000,00 zł