Spływ kajakowy Łyna-Ława

Blisko 80 kajakarzy wzięło udział w XIX Międzynarodowym Spływie Kajakowym Łyna-Ława.

Uczestnicy mieli do przepłynięcia dystans 17 km z miejscowości Stopki, gdzie odbyła się odprawa graniczna do Temkina po stronie rosyjskiej.

Ideą spływu jest propagowanie i rozwój współpracy transgranicznej, promocja walorów turystycznych rzeki Łyny-Ławy po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej, popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej oraz integracja środowisk samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego.

W wydarzeniu uczestniczyła również młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Duma Obwodu Kaliningradzkiego, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, administracja rejonu Prawdinsk oraz Stowarzyszenie Samorządowców Przygranicznych Euroregionu Łyna-Ława.