Podpisanie umowy w Olsztynie

Umowa pomiędzy samorządem województwa a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie dotacji celowej związanej ze współfinansowaniem drugiej edycji Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości została podpisana 16 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości jest prowadzona przez Akademię Biznesu UWM w Olsztynie. Ta innowacyjna w skali kraju forma edukacji ukierunkowana jest na proaktywną, przedsiębiorczą postawę opartą na wiedzy na temat odpowiedzialnego budowania silnej marki firmy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 2018 roku z budżetu województwa została udzielona dotacja celowa w kwocie 335 700 złotych. Środki zostały przeznaczone na realizację pierwszego etapu, czyli uruchomienie oraz funkcjonowanie Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości. Zajęcia dla 30 słuchaczy (studentów i doktorantów z 12 wydziałów uniwersytetu) realizowane były w formie ćwiczeń i warsztatów. Prowadzili je praktycy oraz nauczyciele akademiccy z kraju i zagranicy (Włoch, Stanów Zjednoczonych, Rumunii). Słuchacze ukończyli Międzywydziałową Szkołę Biznesu z przygotowanym biznesplanem swoich przedsięwzięć gospodarczych.

W projekcie budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2019 zabezpieczono na ten cel 300 tys. złotych.

Podpisy pod umową złożyli Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa), Sylwia Jakulska (członek zarządu województwa), Jerzy Jaroszewski (prorektor ds. nauki UWM) oraz Bogdan Włodarczyk (dyrektor Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości).