Ilustracja do tekstu

Szósta edycja konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku w Olsztynie.

W tym roku zostaną poruszone tematy związane z formami promocji wykorzystującej nowoczesną technologię, integracją branży turystycznej, tworzeniem marki regionu oraz narzędziami skutecznej sprzedaży w turystyce.

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele lokalnych samorządów, touroperatorzy, gestorzy bazy noclegowej, reprezentanci i członkowie klastrów turystycznych, przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych oraz sfery naukowej.

Organizatorem konferencji jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Początek czwartkowego wydarzenia o godz. 10 w Centrum Wdrażania i Promocji i Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91a).

PROGRAM KONFERENCJI:
9.00-10.00 Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy,
10.00-10.15 Rozpoczęcie konferencji - Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego,
10.15-11.00 Pieczątki, tokeny i poszukiwanie skarbów: dlaczego mechanizm gry
warto stosować w turystyce - Magdalena Kachniewska, dr hab. prof. Szkoły Głównej Handlowej,
11.00-11.30 Technologia BLOCKCHAIN w turystyce - Krzysztof Piech, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
11.30-12.00 Promocja poprzez geocaching - dr Marek Maruszczak, prezes firmy Slavic Monsters,
12.00-12.30 Przerwa kawowa,
12.30-13.15 Tworzenie marki regionu - wspólny wysiłek i wspólne korzyści - Stanisław Czachorowski, dr hab. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
13.15-13.45 Integracja w branży turystycznej - Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej
Izby Turystyki,
13.45-14.15 Luki kompetencyjne pracowników branży hotelowej - mgr Anna Para, specjalista w dziedzinie ekonomii, zarządzania i turystyki,
14.15-14.45 Narzędzia skutecznej sprzedaży w turystyce - Hanna Burno, prezes Extrainhotel sp. z o.o.,
14.45-15.00 Zakończenie konferencji