Giżycko zawiesza zbieranie ślimaka winniczka w 2024 roku
W nadchodzącym roku mieszkańcy naszego regionu nie będą mogli uczestniczyć w zbiorze ślimaka winniczka. Oto kluczowe informacje, które powinieneś znać o tej decyzji.
  1. W 2024 roku nie odbędzie się zbiór ślimaka winniczka ze względu na konieczność ochrony tego gatunku.
  2. Spadek populacji winniczka oraz malejąca liczba dużych osobników wymusiły wprowadzenie nowych regulacji.
  3. Ręczny zbiór tych mięczaków był dozwolony jedynie w określonych terminach, ale w przyszłym roku zostanie wstrzymany.
  4. Kolejny monitoring populacji ślimaka winniczka zaplanowano na rok 2025.

Zgodnie z danymi wynikającymi z przeprowadzonych badań, liczba stanowisk, na których występuje ślimak winniczek, maleje z roku na rok. Jest to alarmujący sygnał dla specjalistów i przyczyna dla której nastąpiło wstrzymanie zbiorów w nadchodzącym roku.

W ostatnich latach zauważono także spadek średniego zagęszczenia tych mięczaków na poszczególnych stanowiskach, a także zanikanie populacji na kolejnych obszarach badawczych. To skłoniło odpowiednie organy do wprowadzenia ścisłych regulacji, mających na celu zachowanie tego gatunku. Ślimak winniczek, choć objęty częściową ochroną gatunkową, w przeszłości mógł być pozyskiwany pod pewnymi warunkami. Jednak z powodu niepokojących wyników ostatnich badań, w tym i w przyszłym roku zbiory zostały wstrzymane.

Jeśli zauważysz nielegalne działania związane z pozyskiwaniem ślimaka winniczka, pamiętaj, że takie przypadki należy zgłaszać do lokalnych organów ścigania. Naruszenie przepisów o ochronie gatunków zagrożonych jest karalne i może skutkować sankcjami, takimi jak grzywna czy areszt.

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony lokalnej fauny. Przypominamy, że zachowanie bioróżnorodności i ochrona gatunków zagrożonych jest wspólnym obowiązkiem i ważnym elementem dbałości o naturalne dziedzictwo naszego regionu.


Na podstawie: Urząd Miejski Giżycko