176. rocznica śmierci Gustawa Gizewiusza uczczona w Giżycku
Dziś przypominamy o ważnej postaci dla naszego regionu, Gustawie Gizewiuszu, którego 176. rocznicę śmierci obchodzimy 7 maja. Jego życie i działalność miały nieoceniony wpływ na historię i kulturę Mazur.
  • 176. rocznica śmierci Gustawa Gizewiusza, ważnego działacza na Mazurach.
  • Pastor, literat, folklorysta, który bronił polskiej kultury.
  • Miasto Giżycko nosi jego imię od 1946 roku.
  • Patron II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku od 2004 roku.

Gustaw Gizewiusz, urodzony w Prusach, w swoim życiu wykazał się niezwykłą pasją do ochrony i promowania polskiej kultury oraz języka na Mazurach. Jako pastor ewangelicki i zaangażowany społecznie publicysta, przyczynił się do kształtowania świadomości narodowej wśród Mazurów. Nie tylko pisał i tłumaczył, ale także aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności, stając się symbolem polskości w regionie, który przez lata zmagał się z germanizacją.

Na jego cześć, po zakończeniu II wojny światowej, zmieniono nazwę miasta Łuczany na Giżycko, co było wyrazem szacunku i uznania dla jego działalności. Dodatkowo, od 2004 roku jest patronem jednej z giżyckich szkół średnich, co pokazuje jego trwałą obecność w edukacyjnym i społecznym krajobrazie miasta.

Spoczywa w Ostródzie, gdzie jego grób jest miejscem, które przypomina o bogatej historii regionu i ludziach, którzy mieli na nią wpływ. Dziś, kiedy obchodzimy kolejną rocznicę jego śmierci, warto przypomnieć sobie o jego dziedzictwie, które wciąż żyje w sercach i umysłach mieszkańców Giżycka.
Na podstawie: Powiat Giżycko