Anna Maria Wesołowska w Giżycku o walkie z przemocą w rodzinie
Anna Maria Wesołowska wizytuje Giżycko w ramach działań przeciwko przemocy

Znana z telewizyjnego ekranu sędzia Anna Maria Wesołowska, odwiedziła Giżycko, gdzie miała okazję dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w walce z przemocą w rodzinie. W ramach swojej dwudniowej wizyty zaszczyciła lokalne placówki edukacyjne oraz spotkała się z ważnymi postaciami miasta.

  1. Spotkanie z uczniami giżyckich podstawówek SP1 i SP3.
  2. Wykład dla studentów Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  3. Spotkanie z zespołem interdyscyplinarnym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  4. Rozmowy z Burmistrzem Giżycka Ewą Ostrowską i jej Zastępcą Kamilem Wojciechowskim.

Podczas swojego pobytu, sędzia Wesołowska miała okazję nie tylko przekazać cenne wskazówki i metody pracy z ofiarami przemocy, ale także wysłuchać, jak lokalne wspólnoty radzą sobie z tym trudnym problemem. Spotkania te były okazją do wymiany doświadczeń oraz dalszego planowania działań profilaktycznych i wspierających bezpieczeństwo mieszkańców.

Wizyta ta z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej i pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie różnych sektorów społeczeństwa w przeciwdziałanie przemocy. Lokalne działania edukacyjne i interdyscyplinarne spotkania, takie jak te z udziałem sędzi Wesołowskiej, stanowią klucz do budowania bezpiecznej przyszłości dla wszystkich mieszkańców.

Podczas spotkań, uczestnicy mieli także okazję do bezpośredniej rozmowy z sędzią, co z pewnością było inspirujące i motywujące do dalszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.


Na podst. UM Giżycko