Urząd Miejski w Giżycku ogłasza podział grantów na kulturę i dziedzictwo narodowe na 2024 rok
Giżycko rozdzieli granty na rok 2024 skierowane do sektora kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach najnowszego zarządzenia, mieszkańcy i instytucje zyskają szansę na wsparcie swoich projektów związanych z kulturą i dziedzictwem, co stanowi istotny impuls dla lokalnej społeczności.
  1. Zarządzenie nr 1340/2024 wydane przez Burmistrza Miasta Giżycka określa szczegóły podziału środków.
  2. Data zarządzenia to 21 lutego 2024 r.

Wszystkie drogi kultury w Giżycku prowadzą do rozwoju i promocji lokalnego dziedzictwa. Nowe zarządzenie, podpisane 21 lutego 2024 roku przez Burmistrza Miasta Giżycka, jest jak latarnia morska prowadząca twórców i strażników tradycji przez wzburzone morze poszukiwań finansowania. Dzięki określeniu w Zarządzeniu nr 1340/2024 warunków i kryteriów podziału środków, otwiera się nowy rozdział w relacji miasta z jego kulturalnym i historycznym bogactwem.

Granty przyznawane w ramach tego zarządzenia mają stać się katalizatorem dla wielu inicjatyw, które bez wsparcia finansowego mogłyby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Giżycko, znane z dbałości o kulturę i dziedzictwo, po raz kolejny udowadnia, że jest miejscem, gdzie wartości te są nie tylko celebrowane, ale i skutecznie wspierane.

Pragnienie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwijania kulturalnych aspektów życia miasta jest głęboko zakorzenione w sercach mieszkańców Giżycka. Zarządzenie nr 1340/2024 jest odpowiedzią na tę potrzebę, oferując solidną podstawę do realizacji projektów, które przyczynią się do zachowania tożsamości regionalnej i wzmocnienia poczucia wspólnoty.


Źródło: Urząd Miejski w Giżycku