Amax Mikołajki - Butikowy Hotel na Mazurach

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24
Czy nasze drogi zamienią się w strategiczne arterie obrony? W najbliższych miesiącach Polska stanie się areną międzynarodowych manewrów wojskowych, co oznacza znaczące zmiany w codziennym ruchu drogowym. Przygotuj się na spotkanie z historią w drodze do pracy.
  • Na polskich drogach pojawi się więcej pojazdów wojskowych.
  • Ćwiczenia NATO STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 zmienią obraz polskich autostrad.
  • Apel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do kierowców i społeczeństwa.

W nadchodzących miesiącach, od połowy lutego do końca maja, mieszkańcy Polski mogą zaobserwować niecodzienny widok na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. Nasze trasy zamienią się bowiem w etapy strategicznych przegrupowań w ramach międzynarodowych ćwiczeń wojskowych STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. To wydarzenie bez precedensu, które wpisze się w codzienność wielu z nas, przynosząc odrobinę militarnego kolorytu do rutyny dnia codziennego.

Organizacja tych manewrów to nie tylko okazja do demonstracji gotowości obronnej i współpracy międzynarodowej, ale również logistyczne wyzwanie. Przegrupowania, które obejmą praktycznie cały kraj, będą skoordynowane tak, aby zminimalizować wpływ na codzienny ruch drogowy. Zadanie to spoczywa na barkach Żandarmerii Wojskowej, podziałów regulacji ruchu Wojska Polskiego oraz Policji, działających w ścisłej kooperacji.

Przeprowadzenie manewrów na tak szeroką skalę wymaga od nas wszystkich, jako uczestników ruchu drogowego, szczególnej ostrożności. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje do kierowców, aby nie wjeżdżali pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno cywilów, jak i żołnierzy.

W obliczu tych wyjątkowych okoliczności, ważne jest również, abyśmy jako społeczeństwo wykazali się odpowiedzialnością w zakresie ochrony danych. Apeluje się do każdego z nas o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, które mogłyby narazić bezpieczeństwo operacji, w tym zdjęć, dat i lokalizacji ruchów wojsk. Każde nieprzemyślane działanie online może mieć daleko idące konsekwencje.

Zarówno STEADFAST DEFENDER-24, jak i DRAGON-24, są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiejkolwiek nacji. Ich celem jest zwiększenie gotowości obronnej i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi NATO, a Polska jest dumna z roli gospodarza tych kluczowych manewrów. To wyjątkowy czas, który pozwala mieszkańcom Polski stanąć na pierwszej linii frontu budowania bezpieczeństwa europejskiego.


Wg inf z: Urząd Miejski Giżycko