Procedura naboru do służby w Policji na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w 2020 roku już rozpoczęta. Chcesz zostać policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku ? Skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat procedury kwalifikacyjnej.

Przyjęcia do służby w Policji w 2020 roku planowane są w następujących jednostkach:

- Oddział Prewencji Policji w Olsztynie

- komendy miejskie /powiatowe Policji województwa warmińsko – mazurskiego

- komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

TERMINY PRZYJĘĆ W ROKU 2020:

  • 27 lutego
  • 21 kwietnia
  • 13 lipca
  • 16 września
  • 5 listopada
  • 30 grudnia

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- korzystający z praw publicznych,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, które chciałby uzyskać więcej informacji na temat procedury kwalifikacyjnej zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Giżycku, ul. 1-go Maja 26 codziennie w godz. 7.30-15.30 (tel. 87 429 92 25).