Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach czwartej edycji konkursu na wspieranie produkcji filmowych.

Wśród aplikujących jest pięciu twórców filmów fabularnych, dwóch filmów dokumentalnych i jeden autor animacji. Wśród nich tylko jeden to debiutant.

Zgodnie z regulaminem złożone wnioski obecnie zostaną poddane ocenie formalnej. Weryfikacja dokumentów zakończy się najpóźniej 30 września 2019 r. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca będzie miał siedem dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia na ich usunięcie. Nie wykonanie tego w terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

Wnioski spełniające wymogi formalne organizator przekaże następnie ekspertom do oceny merytorycznej. Ich nazwiska zostaną opublikowane dopiero po zakończeniu oceny. Ostatecznego rozstrzygnięcia dokona trzyosobowa komisja pod przewodnictwem szefa WMFF.

Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia oceny formalnej wniosków czyli około 30 listopada 2019 roku. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od organizatora, termin jego zakończenia może zostać przedłużony o 20 dni.

Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu z regionem, a także lokowanie produkcji na Warmii i Mazurach, co gwarantuje wydatkowanie środków na tym obszarze oraz zaangażowanie miejscowych kadr, instytucji, służb podległych jednostkom samorządowym, firm i placówek świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne czy transportowe.