Ilustracja do tekstu

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza do udziału w organizowanych w ramach projektu „Kulinarna Akademia Cudów” warsztatach kulinarnych.

Projekt realizowany jest we współpracy czterech lokalnych grup działania, a warsztaty skierowane są do przedsiębiorców i osób działających w branży turystycznej: właściciele gospodarstw agroturystycznych, restauratorzy, przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, twórcy ludowi, przedstawiciele instytucji kulturalnych.

W warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatów: ełckiego (z wyjątkiem miasta Ełku), oleckiego i gołdapskiego lub osoby prowadzące działalność na tym obszarze. Warsztaty będą trwały trzy dni. Organizatorzy zapewniają: zwrot kosztów dojazdu, noclegi, wyżywienie.

Celem warsztatów będzie nie tylko zdobycie nowych umiejętności kulinarnych, ale również możliwość spopularyzowania turystycznych, opartych na zasobach lokalnych walorów obszaru, promocja istniejących atrakcji, produktów turystycznych oraz ożywienie aktywności i integracji mieszkańców poprzez zaangażowanie liderów społeczności lokalnych w proces promocji obszarów partnerskich.

Warsztaty „Kulinarna Akademia Cudów” będą przeprowadzone w dwóch edycjach. Pierwsza odbędzie się w Ciechanowcu w województwie podlaskim w dniach 28 – 30 maja. Druga zaplanowana została w terminie 26 – 28 czerwca, a uczestnicy spotkają się w Ełku.

Szczegółowe informacje i formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie http://www.liderwego.pl/2019/04/23/rekrutujemy-na-warsztaty-kulinarne/