Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Samorząd województwa zaprasza do udziału w inauguracji kolejnej edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, która odbędzie się 10 maja 2019 roku w Olsztynie.

Co roku przedsięwzięcie koncentruje się wokół innego aspektu życia społecznego, które wzmacniania rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach.

Tegoroczne wydarzenia przebiegają pod hasłem „Małżeństwo - dobre relacje - silna rodzina” i odbywać się w całym regionie na przełomie maja i czerwca.

Piątkowa inauguracja XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny rozpocznie się o godz. 10.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (al. Piłsudskiego 7/9, s. 52).

Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
10.00-10.15 - Występ artystyczny,
10.15-10.30 - Otwarcie konferencji i przywitanie gości,
10.30-11.00 - Wystąpienia członków komitetu honorowego XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:
- Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
- Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski,
- ks. abp dr Józef Górzyński, metropolita warmiński,
11.00-11.30 - Wykład inauguracyjny „Czy w XXI wieku można żyć szczęśliwie w trwałym związku?": dr Barbara Smolińska, „Pracownia Dialogu” Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna w Warszawie,
11.30-11.45 - Występ artystyczny,
11.45-12.15 - Wykład inauguracyjny „Jeśli chcesz silnej rodziny, wzmacniaj jej fundamenty“: Małgorzata Modrzejewska, terapeuta rodzinny,
12.15-12.30 - Przerwa,
12.30-12.45 - Podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie: Grażyna Przasnyska, przewodnicząca Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie,
12.45-12.55 - Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w 2019 roku: Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
12.55-13.10 - Wystąpienie przewodniczącego Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Andrzej Taborski, przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
13.10-13.15 - Podsumowanie i zakończenie konferencji.