Amax Mikołajki - Butikowy Hotel na Mazurach

Gala Osobowości w Olsztynie

Po raz 26 Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał tytuły Osobowość Roku. Wyróżnienie otrzymał również Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli i kadry zarządzającej warmińsko-mazurskiego biznesu. Klub powstał w 1993 roku i od tego czasu stanowi dobrowolną, niezależną i apolityczną organizację, która podejmuje działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, budując silne więzi współpracy z władzami na szczeblu regionalnym oraz krajowym.

Głównym celem organizacji jest integracja środowiska lokalnego biznesu, wymiana doświadczeń, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacja najlepszych praktyk biznesowych.

- Mam wielką satysfakcję, że odbieram ten zaszczytny tytuł w dwudziestym  roku funkcjonowania samorządu województwa - mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Przygotowując się do dzisiejszego spotkania  z Państwem, uświadomiłem sobie, że Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu to organizacja starsza od samorządu województwa. Od początku jednak występująca w roli partnera, doradcy, architekta i współuczestnika w wielkim procesie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

W tym roku przedsiębiorcy wręczyli sześć statuetek.

Wyróżnienia:

1) kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie - za wspaniałe osiągnięcia w nauczaniu młodzieży, przyszłych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej gastronomii, za udział i nagrody w wielu konkursach lokalnych i ogólnopolskich oraz promocję zdrowego stylu życia (wyróżnienie odebrała dyrektor ZSGS Małgorzata Świech-Twarowska),

2) medycyna: - dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie i UWM - za uświadamianie społeczeństwa w sprawie profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z dziedziny dermatologii, w chorobach autoimmunologicznych oraz ogrom pracy w pogłębianiu wiedzy o wpływie i następstwach zachorowań na łuszczycę, jak i opracowanie skutecznych metod jej leczenia,

3) działalność gospodarcza: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie - za wysiłek zmierzający do przyspieszenia rozwoju regionu poprzez zastosowanie działań finansowych sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów z kraju i z zagranicy, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy, a także za stworzenie programu „Laboratorium”, mającego na celu dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców i umożliwienie młodzieży nabywania wiedzy o różnych zawodach (tytuł odebrał prezes WMSSE Grzegorz Smoliński),

4) kultura - Krzysztof „Dżawor” Jaworski, olsztyński muzyk, kompozytor i autor tekstów, założyciel i członek zespołu Harlem - za kształtowanie pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur wśród mieszkańców Polski i Europy, za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz promocję naszego regionu w plebiscycie Fundacji New 7 Wonders poprzez skomponowanie na rzecz akcji Mazury Cud Natury w 2011 roku utworu „Mazurski Cud”, który stał się swoistym hymnem naszego województwa,

5) samorządy: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - za skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dynamiczną działalność inwestycyjną oraz za duże zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego województwa warmińsko-mazurskiego.

6) Tytuł Honorowy Osobowość Roku 2018 Warmii i Mazur przyznano pośmiertnie Waldemarowi Klockowi, zmarłemu w lutym2019 roku, prezesowi Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu i prezesowi Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie - za wybitny wkład w rozwój geodezji w Polsce, za zbudowanie partnerstwa i podjęcie współpracy na linii państwo - przedsiębiorca, za integrację przedsiębiorców w regionie, za działania promujące inwestycje modernizujące polską gospodarkę.