III sesja Rady Miejskiej w Giżycku już 20 czerwca
W najbliższy czwartek, 20 czerwca, odbędzie się III sesja IX kadencji Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazło się wiele ważnych punktów, w tym m.in. raport o stanie miasta za 2023 rok oraz decyzje dotyczące wsparcia finansowego dla różnych projektów. To spotkanie będzie kluczowe dla przyszłości naszej gminy.
  1. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  3. Omówienie projektów uchwał dotyczących finansów miasta i wsparcia lokalnych inicjatyw.
  4. Zamknięcie obrad.

III sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Giżycku odbędzie się już 20 czerwca. Jednym z pierwszych punktów będzie przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, które odbyły się 6 i 16 maja 2024 roku. Następnie Burmistrz przedstawi sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, co pozwoli mieszkańcom na zapoznanie się z bieżącymi działaniami władz miasta.

Ważnym momentem sesji będzie omówienie raportu o stanie miasta za 2023 rok. Dokument ten daje pełen obraz kondycji Giżycka, uwzględniając zarówno sukcesy, jak i wyzwania, z jakimi musiało się zmierzyć miasto. Na jego podstawie Rada Miejska zdecyduje, czy udzielić Burmistrzowi wotum zaufania.

Rada rozpatrzy także projekty uchwał dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu za 2023 rok. Pojawi się również kwestia absolutorium dla Burmistrza, co jest nieodzownym elementem oceny zarządzania finansami miasta.

Na sesji nie zabraknie dyskusji nad projektami uchwał dotyczącymi wsparcia finansowego dla różnych inicjatyw. W planach jest m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gdańskiej oraz remont ul. Staszica. Ponadto, poruszona zostanie kwestia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brunona z Kwerfurtu na prace konserwatorskie przy zabytkach.

Innym istotnym punktem obrad będzie zmiana budżetu miasta na 2024 rok oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031. Te decyzje mają kluczowe znaczenie dla przyszłych inwestycji i rozwoju Giżycka.

Na koniec, radni będą mieli okazję wyrazić swoje stanowisko w sprawie budowy linii kolejowej z Giżycka do Warszawy, co jest częścią projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oświadczenie w tej sprawie może mieć duży wpływ na dalsze losy tej inwestycji.

Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej również zostały ustalone. Komisja Spraw Społecznych spotka się w najbliższy poniedziałek o godz. 15:00, a Komisja Finansów i Gospodarki we wtorek o tej samej godzinie. Oba spotkania odbędą się w Biurze Rady Miejskiej przy al. 1 Maja 14.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia obrad i aktywnego udziału w życiu naszej społeczności. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o planach i działaniach władz miasta, które mają bezpośredni wpływ na naszą codzienność.


Opierając się na: Urząd Miejski w Giżycku