Klaudia Winniczenko z Giżycka Radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa
W dniu 10 czerwca 2024 roku odbyła się uroczysta sesja, która połączyła zakończenie pierwszej kadencji i rozpoczęcie drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Klaudia Winniczenko, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, oficjalnie dołączyła do grona radnych. To wydarzenie to nie tylko wspaniała inicjatywa, ale również ogromne wyzwanie dla młodych liderów.
  1. Uroczysta sesja odbyła się 10 czerwca 2024 roku.
  2. Klaudia Winniczenko złożyła ślubowanie i odebrała certyfikat.
  3. Rozpoczęła się II kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  4. Wydarzenie miało miejsce w obecności najwyższych władz samorządowych regionu.

Na uroczystości obecne były najwyższe władze samorządowe Warmii i Mazur, co podkreśla rangę wydarzenia i zaangażowanie regionu w rozwój młodzieżowej polityki. Klaudia Winniczenko, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, złożyła uroczyste ślubowanie, stając się oficjalnie radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

„Z dniem 10.06.2024 r. Klaudia Winniczenko stała się Radną tegoż Sejmiku” – czytamy w informacji opublikowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. To wydarzenie jest dla niej nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale także odpowiedzialnością i szansą na realny wpływ na decyzje dotyczące młodzieży w regionie.

Rozpoczęcie II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego to moment, w którym młodzi ludzie mają okazję aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i reprezentować interesy swoich rówieśników. To również doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia w pracy samorządowej.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego to inicjatywa, która pozwala młodym ludziom na zaangażowanie się w sprawy społeczne i polityczne. Jest to platforma, dzięki której mogą oni zgłaszać swoje pomysły, inicjatywy i brać udział w dyskusjach na temat przyszłości regionu. Wsparcie lokalnej społeczności oraz władz samorządowych jest kluczowe dla sukcesu takich przedsięwzięć.

Życzymy Klaudii Winniczenko powodzenia w jej nowej roli i mamy nadzieję, że jej działania przyniosą wiele korzyści zarówno dla młodzieży, jak i całego regionu.


Na podstawie: Powiat Giżycki