Amax Mikołajki - Butikowy Hotel na Mazurach

Zmiana organizacji ruchu przy Dąbrowskiego od 22 do 29 maja
W przyszłym tygodniu, od 22 do 29 maja, mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w okolicy ulicy Dąbrowskiego. Prowadzone będą prace drogowe, które wpłyną na codzienne poruszanie się po mieście.
  1. Utrudnienia w ruchu od 22 do 29 maja.
  2. Prace związane z ułożeniem nawierzchni drogi.
  3. Alternatywna trasa przez ul. Gen. J. Zajączka.
  4. Informacje od Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W dniach od 22 do 29 maja planowane są prace nad ułożeniem nowej nawierzchni drogi na ulicy Dąbrowskiego. W związku z tym, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu, co może wpłynąć na codzienną mobilność mieszkańców.

Wskazane dni będą wiązały się z koniecznością korzystania z tymczasowego przejazdu. Alternatywna trasa zostanie poprowadzona przez ul. Gen. J. Zajączka oraz nasyp przy lunaparku. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do nowych warunków na drodze.

Prace te są częścią większego projektu modernizacji infrastruktury drogowej, realizowanego przez Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego. Celem jest poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w czasie trwania prac. Zmiany te są niezbędne, aby w przyszłości korzystać z lepszej i bardziej funkcjonalnej infrastruktury drogowej.


Na podst. UM Giżycko

Komunikaty firm