Amax Mikołajki - Butikowy Hotel na Mazurach

Debata o przyszłości przestrzeni społecznej i architektonicznej mazurskich miast
Jakie aspekty powinniśmy wyróżniać w przestrzeni naszych miast? Na to pytanie odpowiedzą eksperci podczas debaty na temat przestrzeni społecznej i architektonicznej mazurskich miast.
  1. Debata o przestrzeni społecznej i architektonicznej mazurskich miast.
  2. Omówienie książek o Giżycku i Mikołajkach.
  3. Analiza możliwości kształtowania przyjaznej przestrzeni miejskiej.
  4. Refleksja nad wartościami historycznymi i krajobrazowymi.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska" Giżycko oraz Wydawnictwo VMA Wzorcownia organizują debatę, która skupi się na analizie przestrzeni społecznej i architektonicznej mazurskich miast. Wydarzenie to ma na celu zrozumienie, jakie elementy kształtują tożsamość małych miast i jak można je rozwijać, aby były bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Podczas debaty zostaną omówione dwie książki poświęcone mazurskim miastom. Pierwsza z nich, autorstwa Wojciecha Łukowskiego, nosi tytuł „Małe miasto w wielkim świecie. O społecznych praktykach mobilności” i przedstawia socjologiczny portret Giżycka. Łukowski analizuje historie mieszkańców – zarówno tych, którzy pozostali w mieście po ukończeniu szkoły, jak i tych, którzy wyjechali do innych części Polski i świata.

Druga książka, zatytułowana „Mikołajki. Historia. Przestrzeń. Architektura”, jest dziełem Iwony Liżewskiej, Joanny Porębskiej i Marzeny Zwierowicz. Autorki skupiają się na możliwościach identyfikowania wartości zakorzenionych w historii i krajobrazie Mikołajek. Książka ta zachęca do refleksji nad tym, co wyróżnia Mikołajki, co warto w nich eksponować, a co zmieniać, aby przestrzeń miejską uczynić jeszcze bardziej przyjazną dla mieszkańców.

Debata ma na celu nie tylko omówienie treści tych książek, ale również zainspirowanie uczestników do poszukiwania i eksponowania wartości w swoich własnych miastach. Wskazówki zawarte w książkach mogą pomóc w zastanowieniu się, jak poprawić i ulepszyć przestrzeń miejską, eliminując jej niedostatki.

To wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów na temat kształtowania przestrzeni miejskiej w małych miastach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką urbanistyki i architektury do udziału w debacie.


Opierając się na: Urząd Miejski Giżycko

Komunikaty firm