Jak zachować się w rejonie przejść dla pieszych. Prawa i obowiązki pieszego oraz kierowcy
Bezpieczne przejście przez ulicę to podstawa – poznaj zasady, które ochronią i Ciebie, i kierowców!
  • Prawidłowe zachowanie na przejściach dla pieszych ratuje życie.
  • Zasady dla pieszych: korzystanie z przejść, ostrożność i bezwzględne pierwszeństwo na pasach.
  • Kierowcy muszą zawsze ustępować pierwszeństwa i zachować szczególną ostrożność.
  • Zachowania zabronione dla pieszych mogą stwarzać niebezpieczeństwo.
  • Empatia i zdrowy rozsądek są kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Piesi oraz kierowcy mają swoje prawa, ale także i obowiązki, których przestrzeganie ma kluczowe znaczenie. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji oraz potencjalnych wypadków, warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące zachowania w pobliżu przejść dla pieszych.

Piesi powinni pamiętać o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, kiedy zbliżają się do jezdni, torowiska lub drogi dla rowerów. Należy zawsze korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych, ale jeśli ich brak, można przekroczyć ulicę w miejscu, gdzie nie stworzy to zagrożenia dla ruchu – pod warunkiem, że znajdujemy się w odległości powyżej 100 metrów od najbliższego przejścia. W obszarach zabudowanych zasada ta jest jeszcze bardziej rygorystyczna: na drodze dwujezdniowej należy przechodzić wyłącznie na pasach.

Jest jednak kilka zachowań, które są kategorycznie zabronione pieszym. Należy do nich wchodzenie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd, korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie przechodzenia przez jezdnię, które ogranicza uwagę i może prowadzić do wypadku, a także przechodzenie w miejscach o ograniczonej widoczności.

Z kolei kierowcy mają obowiązek zawsze ustępować pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Powinni zmniejszać prędkość i zachowywać ostrożność nie tylko bezpośrednio przy przejściu, ale i w jego okolicy. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy ruch jest kierowany.

Niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że przepisy i zasady są jednym aspektem bezpieczeństwa. Drugim, równie istotnym, jest ludzka empatia i zdrowy rozsądek. Należy unikać zatrzymywania się przy przejściu dla pieszych bez zamiaru przechodzenia, co może wprowadzać w błąd kierowców. Pamiętajmy, że ograniczone zaufanie może nas uchronić przed niebezpieczeństwem. Zawsze miejmy świadomość, że przestrzeganie zasad to wspólny obowiązek, który gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.


Według informacji z: KPP Giżycko