„Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne” to temat spotkania, które odbyło się z uczniami klasy piątej w Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku. Spotkanie prowadził podkom. Piotr Drozdowski i asp. szt. Iwona Chruścińska.

Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencji prawnych. Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjanci przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegali także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali policjantów, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusze udzielali wyczerpujących odpowiedzi.
Policjan
ci dużo mówił również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.

Pamiętajcie, że nie można:

  • stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować);

  • rejestrować filmów i zdjęć wbrew woli dziecka;

  • publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji;

  • tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

W trakcie spotkania policjanci zwrócili także uwagę na bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty jakie możemy spotkać w Internecie, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, oraz zapoznali z procedurami reagowania wobec sprawcy przemocy. Dzieci podczas spotkania dowiedziały się z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się podczas korzystania z Internetu. Policjanci poinformowali również o kategoriach zagrożeń:

  • kontakt z niebezpiecznymi treściami;

  • kontakt z niebezpiecznymi osobami;

  • z przemocą rówieśniczą (cyberprzemoc);

  • uzależnienie od Internetu.

Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji, Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.