W środę 24.05.br. w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku odbyły się ostatnie warsztaty online w ramach projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?” realizowanego przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Nauka dla społeczeństwa”. Uczniowie klasy III a korzystając z różnych źródeł informacji przygotowali prezentację dotyczącą rolnictwa plantacyjnego. Głównym celem był wyjaśnienie, w jaki sposób komercyjne plantacje wpływają na środowisko przyrodnicze i społeczności lokalne. Uczniowie przedstawili pozytywny, jak i negatywny wpływ rolnictwa plantacyjnego, a następnie szukali sposobów wyeliminowania tego co jest negatywne. Przy wsparciu p. dr Anny Dudek udało się im znaleźć odpowiedzi na większość pytań, które pojawiły się podczas prezentacji.

Źródło: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku