W dniach 18-20 czerwca 2021r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Polski Związek Motorowy Zarząd Główny w Warszawie organizuje „Orlen 77 Rajd Polski” jako Rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy ERC FIA i jednocześnie Rundę Rajdowych Mistrzostw Polski. Jak zawsze nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w miejscach przebiegu trasy rajdu oraz na drogach dojazdowych, każdego dnia imprezy czuwać będą policjanci pionu prewencji i służby kryminalnej. Nie zabraknie funkcjonariuszy drogówki, m.in. tych pełniących służbę na motocyklach.

W trakcie trzech dni 77. Rajdu Polski ponad 300 policjantów z Warmii i Mazur będzie uczestniczyć w działaniach zabezpieczających imprezę. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz z komend powiatowych w Mrągowie, Olecku, Piszu, Giżycku, Gołdapi, Ełku i Szczytnie. Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz odpowiedniego przygotowania tras spoczywa na organizatorze oraz podlegających mu służbach porządkowych. Zgodnie z deklaracją organizatora impreza ma odbyć się bez udziału publiczności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ustanowienia ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nie możemy również zapominać o innych wciąż obowiązujących nakazach i ograniczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących przepisów sanitarnych oraz planowanych ich zmian, znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu

Nad bezpieczeństwem mieszkańców, turystów i porządkiem w ruchu drogowym w miejscach odbywania się rajdu czuwać będą policjanci ruchu drogowego, wydziałów prewencji, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, jak i ci nieumundurowani z pionu kryminalnego. Służba będzie pełniona każdego dnia m.in. przez policjantów na motocyklach, w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych oraz patrole piesze i będzie ona koordynowana przez sztab dowódcy akcji. Dzięki temu funkcjonariusze będą bardziej mobilni i będą mogli szybciej docierać w miejsca, w których wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco udrożniać ruch pojazdów. Pamiętajmy o tym, by bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy oraz poleceniom służb organizatora.

Trasa rajdu

Trasa Rajdu będzie przebiegała na odcinkach specjalnych o długości 207 km, drogach dojazdowych na długości 653 km, o łącznej długości 860 km na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego na terenie trzech powiatów: mrągowskiego, ełckiego, oleckiego, a następnie na obszarze woj. mazowieckiego na terenie pow. przasnyskiego.

Trasa Rajdu została podzielona na II etapy, 14 odcinków specjalnych. Ceremonia startu odbędzie się na torze w Mikołajkach, natomiast meta i zakończenie Rajdu odbędą się w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące „Orlen 77 Rajd Polski” znajdują się na stronie organizatora https://www.rajdpolski.pl/

"Na filmie widać policjantów zabezpieczających przejazd samochodów rajdowych"

 

 • Policjanci zabezpieczający rajd
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
 • Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski
  Policjanci dbający o bezpieczeństwo podczas pierwszego dnia Rajdu Polski

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.63 MB)

(kh)