Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna strona za pomocą, której można przekazać informację o problemach występujących w Twojej okolicy. Zaznaczenie na Mapie, wybranego z katalogu zagrożenia, wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Dzięki temu każdy mieszkaniec może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość przekazania Policji informacji o zagrożeniach, które w ich odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Do zgłoszenia można dołączać zdjęcia, opisy oraz filmy. Policja każdy taki sygnał weryfikuje, a w przypadku potwierdzenia dąży do wyeliminowania zagrożenia lub występuje do różnych instytucji o ich usunięcie.

Korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

Jeśli w Twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego wpisz w przeglądarkę internetową hasło Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznacz wybrany z katalogu problem. Sprawdzimy Twój sygnał!

  • na zdjęciu jest mapa Polski z napisem promującym aplikację Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa