Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz Pan Mirosław Boć przeprowadzili kolejne spotkanie z uczniami z cyklu „Pieszy w ruchu drogowym”, są to działania ukierunkowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

Dzisiaj, 20 listopada br funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz Pan Mirosław Boć, który uczestniczy w profilaktyce na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wspólnie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię.

Prelegenci podczas spotkania zachęcali uczniów, aby nosili elementy odblaskowe nie tylko poza terenem zabudowanym, szczególnie teraz, kiedy szare dni szybko przechodzą w ciemne noce. I takie też elementy odblaskowe uczniowie otrzymali.

Wspólne działania będą odbywały się cyklicznie.

 

  • pieszy w ruchu drogowym