Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Policjantka z giżyckiej komendy po raz kolejny odwiedziła uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku. Zasadniczym tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich, tolerancja, prawa człowieka, a także równe traktowanie.

Aspirant Mariola Jagodzińska z giżyckiej komendy przeprowadziła kolejne prelekcje z uczniami klasy IV i V Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku. Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Omówiony został katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Wskazała również czyny popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy. Młodym ludziom przybliżyłą katalog środków wychowawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich.

Policjantka wyjaśniła uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Omówiła także bardzo ważne tematy z zakresu tolerancji, praw człowieka, poszanowania innych osób oraz równego traktowania. Podkreśliła również zagrożenia jakie mogą płynąć z Internetu. Tego typu spotkania są doskonała okazją, aby uświadomić młodym ludziom, że zachowania niezgodne z prawem mogą skutkować różnymi konsekwencjami w dalszym życiu.

 

  • spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku
  • spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku
  • spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku