Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Festiwal Promocji Gospodarczej w Mrągowie

Czy nasz region to dobre miejsce dla inwestycji? Oczywiście! Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to z kolei świetna okazja do rozmowy o tym, jak takie przekonanie czynić popularnym.

W Mrągowie spotkali się m.in. samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy. O tym, że pozytywny wizerunek to cenny kapitał Warmii i Mazur i zawsze warto wymienić doświadczenia nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego na spotkanie przygotowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Mrągowo przybyli liczni goście. Chcieli dowiedzieć się, jak jeszcze lepiej budować i promować potencjał swojego regionu.

— To wydarzenie jest świetną przestrzenią do budowy relacji oraz wymiany doświadczeń i poglądów między specjalistami zajmującymi się promocją gmin, miast, powiatów i regionu a przedstawicielami otoczenia biznesu — mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Stawiając na czyste, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania, dążymy do zachowania harmonii między rozwojem gospodarczym a troską o środowisko naturalne. Mamy trzy inteligentne specjalizacje, jednakże wciąż szukamy nowych kierunków rozwoju. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest bardzo dobrym narzędziem do tych poszukiwań.

Tak jak Festiwal jest świetną okazją do namysłu nad potencjałem regionu, tak Mrągowo jest dobrym miejscem dla Festiwalu, bo... — Mrągowo to Miasto Festiwali. Mamy bardzo dobre zaplecze do organizacji tego typu wydarzeń — zapewniał burmistrz Stanisław Bułajewski. W czasie mrągowskiego spotkania dużo mówiło się o edukacji. Dr Tomasz Wierzejski z UWM poprowadził panel dotyczący wykształconych kadr, stawiając przewrotne pytanie o to, czy przynoszą one gminom zysk czy stratę. To nie był zresztą jedyny element w programie poświęcony kapitałowi ludzkiemu, bo o takich zagadnieniach mówiły także m.in. Barbara Bąkowska i Agnieszka Pietrowicz. Stanisław Bułajewski moderował z kolei panel dotyczący edukacji dostosowanej do wymagań rynku pracy.

Podsumowaniem pierwszego dnia Festiwalu było wręczenie podczas Gali Festiwalu nagród w konkursie PRO Warmia i Mazury 2019 za najlepsze projekty promocyjne. Jury szukało tych przedsięwzięć, które podnoszą standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk. W kategorii promocja ogólna nagrodę otrzymała Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (projekt „Gołdap — Mazurski Zdrój. Regeneracja przyrodą”), a wyróżnienie trafiło do miasta Olsztyn za projekt „Olsztyn Green Festival — VI edycja”. Gminie Kurzętnik (projekt „Osiedle Dębno — zamieszkaj z nami w Kurzętniku”) przyznano główną nagrodę w kategorii promocja gospodarcza.

Dzięki Festiwalowi spotkali się w jednym miejscu ci, którzy w naszym województwie inwestują (przedsiębiorcy), ci, którzy te inwestycje wspierają (samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i specjaliści z zakresu promocji) i ci, którzy do nich przygotowują merytorycznie (eksperci, przedstawiciele instytucji naukowych). I wygląda na to, że wszyscy, co powinno cieszyć, mają jeszcze sporo do zrobienia, bo dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że wypracowanie skutecznej strategii promocji województwa stanowi prawdziwe wyzwanie.

W piątek uczestnicy Festiwalu ponownie wzięli się do pracy. Szkolenia prowadzone przez specjalistów to świetny sposób na to, by rozwinąć swoje kompetencje niezbędne do tworzenia sprzyjającej atmosfery dla inwestycji w regionie. Jak wynika z opinii uczestników, którzy zdecydowali się skorzystać z wiedzy ekspertów, wiele poruszanych dziś zagadnień przyda im się w codziennej pracy.


Nic dziwnego, bo tematy warsztatów zostały dostosowane do wyzwań, jakie stawia przed samorządowcami i przedsiębiorcami rozwój nie tylko województwa, ale i technologii. Sprawą partnerstwa publiczno-prywatnego zajmuje się dzisiaj Tomasz Korczyński. Uczestnicy warsztatów korzystają z jego wieloletniego doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych.

Warsztaty prowadzone przez Roberta Stępowskiego to z kolei okazja do tego, by dowiedzieć się, jak wykorzystywać social media i promocję marki dla potrzeb nowoczesnego samorządu. A ponieważ jest on jednym z najbardziej znanych w Polsce ekspertów marketingu politycznego i marketingu terytorialnego, to jego dobrych rad z uwagą słuchają dzisiaj m.in. specjaliści do spraw promocji z różnych miejsc naszego województwa. Warsztaty obejmował również część praktyczną co szczególnie docenili uczestnicy.