Konwent Marszałków

Drugie warmińsko-mazurskie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP odbędzie się w piątek 4 października w hotelu Willa Port w Ostródzie. Gośćmi tej edycji będą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz Ministerstwa Środowiska.

Konwent Marszałków Województw RP to forum, którego rolą jest działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. W jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw w Polsce, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Do końca 2019 roku przewodnictwo w konwencie sprawuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Wśród najważniejszych tematów październikowego posiedzenia w Ostródzie znajdą się aktualizacje strategii rozwoju – i tych regionalnych, i krajowych w perspektywie do 2030 roku, przygotowania do kolejnej edycji regionalnych i rządowych programów operacyjnych na lata 2021-2027 czy zmiany w politykach wspólnotowych.

Rozmowy będą dotyczyć także sieci dziedzictwa kulinarnego, zarówno europejskiej, jak i regionalnych, w kontekście ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województw. Poruszona zostanie również problematyka ochrony środowiska, przede wszystkim ochrony powietrza.

PROGRAM:

9.30 - Otwarcie posiedzenia Konwentu Marszałków RP

9.45-11.15 Polityka Spójności Unii Europejskiej 2021-2027
- Erich Unterwurzacher – Dyrektor Wydziału ds. Rozliczeń, Dużych Projektów i Realizacji Programów III w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej,
- Anna Modzelewska – opiekun Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w Wydziale Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej,

11.15-11.30 Dyskusja

11.30-11.45 Przerwa

11.45-12.00 Sieć „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” – funkcjonowanie, możliwości dalszego rozwoju - Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12.00-12.30 Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – możliwość zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów
- Niclas FjellstrÖm – Europejski Koordynator Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

12.30-12.45 Dobre praktyki – rozwój sieci połączeń pomiędzy małymi podmiotami branży spożywczej
- Paweł Błażewicz – Asystent Zarządu Browaru Kormoran Sp. z o.o.

12.45-13.00 Dyskusja

13.00-13.30 Rządowy program „Czyste Powietrze” – szanse, wyzwania, zagrożenia
- Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska

13.30-14.00 Zagrożenia i uwarunkowania terminowego opracowania programów ochrony powietrza i krótkoterminowych planów działań - Bogdan Meina – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

- Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.