Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Dzień Weterana w Olsztynie

Regionalne uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, organizowane przez samorząd województwa, odbyły się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

W wydarzeniu wzięli udział kombatanci z całego regionu, członkowie organizacji pozarządowych zrzeszających i wspierających kombatantów oraz środowiska kombatanckie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele instytucji wspierających i współpracujących z organizacjami kombatanckimi czy młodzież szkolna.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1997 i jest obchodzony corocznie 1 września - w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Poniedziałkową uroczystość zwieńczył koncert „Powróćmy jak za dawnych lat...“ Orkiestry Kameralnej z Krakowa pod dyrekcją Tomasza Chmiela.

ODZNAKI, MEDALE, WYRÓŻNIENIA:

1) Pamiątkowa odznaka ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości: Kazimierz Bogucki, żołnierz Armii Krajowej, zasłużony działacz Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia;
2) Gratulacje z okazji 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej - Jarosław Wolski, Prezes Zarządu Okręgu Olsztyńskiego Związku Inwalidów Wojennych RP;
3) Odznaki Honorowe Związku Sybiraków (członkowie Związku):
Henryk Truskowski - wyróżniony Złotą Odznaką Honorową
Henryk Masalski – wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową
Jerzy Żukowski – wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową
4) Krzyż stulecia Związku Inwalidów Wojennych wręczył Marszałkowi Województwa Prezes Związku Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy w Olsztynie.