Ilustracja do tekstu

Rozpoczęły się konsultacje społeczne „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030"do konsultacji publicznych.

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe 10 lat, który określa w jaki sposób państwo polskie będzie wspierało rozwój obszarów wiejskich i dziedzin z nim związanych.

Celem jest zapewnienie wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi.

Działania SZRWRiR 2030 są częściową odpowiedzią na trendy (takie jak np. globalizacja, zmiany demograficzne, cyfryzacja, zmiany klimatu i większa troska o środowisko), odzwierciedlają nowy model rozwoju kraju przyjęty w SOR (wdrożenie modelu odpowiedzialnego rozwoju w miejsce modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego) oraz wpisują się w inicjatywy zaprojektowane w Planie dla wsi. (oparte na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój).

Strategia wprowadza zmiany w systemie zarządzania ustanawiając szerszy dialog rolniczy, wdrażając nowy model zarzadzania WPR, opisując zmiany instytucjonalne (KOWR, ODR) oraz zakładając większe stosowanie podejścia projektowania w zarzadzania rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.
Wybory strategiczne w SZRWRiR 2030 są również odpowiedzią na sposób wykorzystania środków unijnych na lata 2021-2027 (głównie Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i Wspólnej polityki rybołówstwa) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.

W dokumencie podkreślono, że Obszar Strategicznej Interwencji Państwa (OSI) jakim są wszystkie obszary wiejskie jest silnie zróżnicowany gospodarczo, społecznie i terytorialnie (głównie za sprawą różnic w źródłach finansowania rozwoju, dostępności terytorialnej, tempie i kierunkach zmian demograficznych i społecznych oraz ładu przestrzennego). Składają się na niego obszary wiejskie dynamicznie się rozwijające, obszary wiejskie powolnego tempa rozwoju i obszary wiejskie tzw. zamkniętego rozwoju.

Uwagi, wnioski i opinie można składać do 2 lipca 2019 r. przy użyciu formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Konsultacje SZRWRiR 2030" lub na adres pocztowy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, Warszawa 00-930 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje SZRWRiR 2030"

WIĘCEJ INFORMACJI