Uroczysta gala w Elblągu

Już po raz kolejny podczas uroczystej Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych prestiżowe wyróżnienia trafiły do związanych z miastem artystów oraz twórców.

Jest to spotkanie nie tylko artystów związanych z regionem od lat, młodych pasjonatów sztuki, animatorów, laureatów konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ale także uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych.

- Kultura jest bardzo istotnym elementem życia, dlatego wspieramy ją między innymi przy zaangażowaniu organizacyjnym naszych instytucji, a także z udziałem środków pochodzących z budżetu samorządu województwa i funduszy unijnych – mówił podczas uroczystości marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Samorząd województwa to ważny, a może nawet najważniejszy mecenas kultury w naszym regionie. Przeznaczamy na nią co roku znaczne środki z naszego budżetu. Staramy się też, by instytucje sztuki czerpały ze środków unijnych, za których rozdział jesteśmy odpowiedzialni. Mieliśmy okazję zobaczyć najnowsze i historycznie duże przejawy inwestowania w kulturę w Elblągu – mówię o przebudowie, rozbudowie i remoncie Centrum Spotkań Europejskich Światowid (za blisko 24 mln zł) i Teatru im. Aleksandra Sewruka (za 6,6 mln zł). Stwarzamy warunki, inwestujemy, wspieramy, ale nie ingerujemy w treść przekazu, on pozostaje niezależny.

Doroczne, jednorazowe granty, przyznawane są w kilku kategoriach:
- Stypendia Kulturalne Miasta Elbląg adresowane są do artystów, profesjonalnych i niezawodowych twórców, którzy planują realizację przedsięwzięcia kulturalnego.
- Za artystyczne wydarzenie 2018 roku zostało uznane wydanie książki „Projekcje. Znane i nieznane historie o kinach w Elblągu” – nagrodę odebrał Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.
- Nagroda artystyczna - Amelia Gumińska, z Akademii Sztuki Baletowej.
- Za całokształt osiągnięć nagrodę Kreatora Kultury otrzymała Krystyna Brinkiewicz, dyrektor Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.
- Prezydent przyznał także pieniądze w ramach Stypendiów Artystycznych Miasta Elbląg. Te adresowane są do najzdolniejszej młodzieży pochodzącej z Elbląga. Głównym ich celem jest promocja i wsparcie finansowe laureatów konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Stypendia trafiły do 26 osób.