Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zarząd województwa zatwierdził we wtorek (9 kwietnia) listę projektów wybranych do dofinansowania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

- Na realizację tego działania mieliśmy do podziału 400 tys. zł, to tyle, ile w roku 2018 i o 100 tys. zł więcej niż w roku 2017 – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Muszę przyznać, że najlepiej do tego zadania przygotowały się warmińsko-mazurskie parafie i to pomiędzy nie komisja rozdzieliła środki.

W ramach zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zarząd województwa ogłosił otwarty konurs ofert.

Wpłynęło 56 ofert, z których 46 spełniło wymogi formalne. Komisja oceniająca wnioski wyłoniła 28 zadań, rekomendując zarządowi udzielenie dotacji na ich realizację.

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne wraz z kwotą udzielonej dotacji