Obszary wiejskie i środowisko
Ilustracja do tekstu - jezioro

W odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w 2017 r. Rada Europy...

Turystyka i promocja regionu
Plakat imprezy

Impreza plenerowa „Rozkręcamy Powszechny Optymizm”, która organizowana jest przez samorząd...

Rozwój regionu
Flaga UE - fot.stockvault.net

Od września 2019 r. województwo warmińsko-mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy...

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 14 – 15 września 2019 r. na terenie: powiatu ełckiego; gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy – powiat giżycki; powiatu oleckiego, gminy Biała Piska, Orzysz oraz Pisz – powiat piski; powiatu gołdapskiego i powiatu węgorzewskiego przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dnia 5 września 2019 roku do Starostwa Powiatowego  Giżycku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego: „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Termin zgłaszania uwag do oferty mija 13 września 2019 r.

Kultura i edukacja
Galeria Marszałkowska

Wernisaż wystawy Małgorzaty Jasińskiej-Goi „Malarstwo” odbędzie się 9 września 2019 roku w Galerii...

Polityka społeczna
Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

5 września 2019 r. w Urzedzie Marszałkowskim w Olsztynie, odbędzie się uroczyste spotkanie...

Pracujesz z młodzieżą? Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi? Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”? Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek? Przyjdź na spotkanie 11 września br. (środa) o godz. 16:00 do Centrum Aktywności Społecznej w Węgorzewie, ul. Plac Wolności 1b.

W dniu 3 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie otworzył i do momentu ukonstytuowania się nowej Rady prowadził Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny do dnia 18 września 2019 r. Poniżej znajdą Państwo informację, gdzie można uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów.

2 września 2019r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku, Pani Monika Łępicka-Gij. Podziękowano Panu Henrykowi Kondratowiczowi za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły (2004-2019).

3 września br. z inicjatywy Przewodniczącej Rady Powiatu w Giżycku Pani Moniki Łępickiej-Gij, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku odbyło się szkolenie pt. „Formy prowadzenia działalności statutowej, odpłatnej i działalności gospodarczej przez ngo`s a współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.” W szkoleniu wzięło udział 15 osób

Kultura i edukacja
Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach czwartej edycji konkursu...

Polityka społeczna
Flaga Polski

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w najbliższą niedzielę (1 września) w...