Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020 roku. (Uwaga – zmiany! Nowy termin składania ofert.)


Informujemy, iż trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Konsultacje odbywać się będą do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach.

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza samorządy, szkoły i przedsiębiorców z Regionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do udziału w Plebiscycie na Eko-Firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019. W ramach plebiscytu zostaną wręczone laury w 4 kategoriach. W każdej kategorii zostanie wręczony złoty, srebrny i brązowy Laur Eko-Firmy KWJM 2019.

W dniu 25 października br. 158 uczniów i 5 opiekunów z Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku (ZDZ) obejrzało w Giżyckim Centrum Kultury film pt. „Legiony”. Organizatorem przedsięwzięcia mającego na celu przybliżenie młodzieży kontekstu historycznego tworzenia się Legionów Polskich w czasie I wojny światowej był nauczyciel historii mgr Andrzej Arian.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku zakończył realizację projektu w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwartych Stref Aktywności 2019 dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

16 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie się z istniejącym w obszarze powiatu giżyckiego systemem działań edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed odpadami

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do Gdańska w dniach 5-6 listopada br. Tematyka wizyty – Mieszkalnictwo wspierane.

W 2020 roku kończy się kolejny okres programowania unijnego. Obecnie trwają prace nad nową strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a także aktualizacja dokumentów strategicznych dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach prac nad aktualizacją strategii Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 organizuje spotkania konsultacyjne z przedstawicielami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru Krainy.