Kultura i edukacja
Galeria Marszałkowska

Wernisaż wystawy Małgorzaty Jasińskiej-Goi „Malarstwo” odbędzie się 9 września 2019 roku w Galerii...

Polityka społeczna
Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

5 września 2019 r. w Urzedzie Marszałkowskim w Olsztynie, odbędzie się uroczyste spotkanie...

Pracujesz z młodzieżą? Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi? Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”? Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek? Przyjdź na spotkanie 11 września br. (środa) o godz. 16:00 do Centrum Aktywności Społecznej w Węgorzewie, ul. Plac Wolności 1b.

W dniu 3 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie otworzył i do momentu ukonstytuowania się nowej Rady prowadził Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny do dnia 18 września 2019 r. Poniżej znajdą Państwo informację, gdzie można uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów.

2 września 2019r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku, Pani Monika Łępicka-Gij. Podziękowano Panu Henrykowi Kondratowiczowi za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły (2004-2019).

3 września br. z inicjatywy Przewodniczącej Rady Powiatu w Giżycku Pani Moniki Łępickiej-Gij, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku odbyło się szkolenie pt. „Formy prowadzenia działalności statutowej, odpłatnej i działalności gospodarczej przez ngo`s a współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.” W szkoleniu wzięło udział 15 osób

Kultura i edukacja
Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Minął termin składania wniosków na wspieranie produkcji filmowej w ramach czwartej edycji konkursu...

Polityka społeczna
Flaga Polski

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w najbliższą niedzielę (1 września) w...

Turystyka i promocja regionu
Ilustracja do tekstu

W sierpniu 2019 roku zostały otwarte w regionie dwa nowe szlaki rowerowe. Oba wiodą wzdłuż ważnych...

Rozwój regionu
Podpisanie umowy w Elblągu

Całkowita wartość projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III”...

28 sierpnia br. w siedzibie Prawdinskiego Miejskiego Okręgu (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”. Powiat Giżycki reprezentował Wicestarosta Mateusz Sieroński.

2 września br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu w Giżycku Moniką Łępicką-Gij wręczył 10 najlepszym i najaktywniejszym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, stypendia Powiatu Giżyckiego. Uczniowie zostali wytypowani przez Rady Pedagogiczne swoich szkół za pracę w roku 2018/2019. Serdecznie gratulujemy

26 sierpnia br. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki wraz z Wicestarostą Mateuszem Sierońskim wręczyli Uchwały Zarządu Powiatu powierzające stanowiska dyrektorów na najbliższe 5 lat. Od 1 września br. dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego będzie Pani Iwona Rosa, dyrektorem Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji Pani Bożena Giedziuszewicz, dyrektorem „Elektryka” Pan Jerzy Janowski.

1 września br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wziął udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji ofiar II wojny światowej w Kościele Ducha Św. Pocieszyciela. Bezpośrednio po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK i Sybirakom

W niedzielę 1 września br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wziął udział w Dożynkach Gminnych w Bystrym. Dożynki to inaczej święto plonów, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Jest to również okazja na integrację mieszkańców, którzy mogą wspólnie podziękować rolnikom za trudy ciężkiej, całorocznej pracy.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2019/2020 życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy a nauczycielom satysfakcji płynącej z pracy z dziećmi i młodzieżą.

2 września 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020. W uroczystości wzięli udział: Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – Pani Małgorzata Czopińska oraz dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji – Pani Bożena Giedziuszewicz. Apel rozpoczęła Pani Katarzyna Rzeczycka, która w latach 2013-2019 pełniła funkcję dyrektora w SOSW.

Turystyka i promocja regionu
Jeziorak. Fot. UM Iława

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom...

Rozwój regionu
Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-Mazurskim...