Lokale użytkowe Powiatu Giżyckiego do wynajęcia: Nowa oferta
Starostwo Powiatowe w Giżycku ogłosiło nowe wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu. Lokale te znajdują się w dwóch różnych lokalizacjach i są dostępne na różnych warunkach. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące obu ofert.

  1. Lokal użytkowy przy ulicy Generała Józefa Zajączka 2.
  2. Lokal użytkowy przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4.
  3. Warunki najmu i opłaty.
  4. Kontakt do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

W ramach najnowszych ogłoszeń, Starostwo Powiatowe w Giżycku informuje o możliwości wynajmu lokalu użytkowego przy ulicy Generała Józefa Zajączka 2. Lokal ten, oznaczony numerem 210, ma powierzchnię 13,3 m2 i znajduje się na II piętrze budynku. Przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej. Najem odbywa się na czas określony do 3 lat, a miesięczna opłata wynosi 47,00 zł brutto za m2. Opłata czynszowa obejmuje koszty eksploatacyjne oraz zarządu i może być waloryzowana raz do roku.

Drugi lokal, zlokalizowany przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4, ma powierzchnię 44,67 m2 i znajduje się na parterze budynku. Lokal oznaczony numerem 010 przeznaczony jest na działalność statutową Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran”. Najem tego lokalu odbywa się bezprzetargowo na czas nieokreślony. Miesięczny czynsz wynosi 299,29 zł brutto, a opłata również obejmuje koszty eksploatacyjne oraz zarządu. Czynsz może być waloryzowany raz do roku.

W obu przypadkach, Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do wzrostu opłaty czynszowej nie częściej niż co kwartał, w przypadku znaczącego wzrostu cen za media. Wykazy tych lokali będą wywieszone na okres 21 dni, co daje zainteresowanym czas na zapoznanie się z ofertą i podjęcie decyzji.

Dodatkowych informacji na temat najmu lokali można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój 109 A, pod numerem telefonu: 87 429 17 57 wewnętrzny 31.

Ogłoszenie to opublikowano dnia 11 czerwca 2024 roku, co oznacza, że czas na zapoznanie się z wykazami mija na początku lipca. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z odpowiednim wydziałem w Starostwie Powiatowym, aby uzyskać pełne informacje i ewentualnie skorzystać z oferowanych możliwości wynajmu.


Starostwo Powiatowe w Giżycku