Burmistrz Giżycka przeznacza środki na opiekę nad wolno żyjącymi kotami w 2024 roku
W trosce o dobrostan naszych czworonożnych przyjaciół, lokalne władze podjęły znaczący krok w kierunku poprawy warunków życia kotów wolno żyjących. Zatwierdzenie przez Burmistrza środków finansowych na ten cel to dowód na to, że opieka nad tymi zwierzętami jest ważnym elementem dbałości o lokalny ekosystem.
  1. Zatwierdzenie przez Burmistrza funduszy na opiekę nad kotami wolno żyjącymi.
  2. Przyznanie kwoty 120 000 zł na realizację zadania w 2024 roku.

W naszej społeczności nie brakuje ludzi o wielkim sercu, gotowych nieść pomoc tym, którzy nie mają własnego głosu. Koty wolno żyjące, część miejskiego krajobrazu, od teraz będą mogły liczyć na jeszcze lepszą opiekę dzięki środkom finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko poprawę warunków życia tych zwierząt, ale także podkreślenie znaczenia odpowiedzialności społecznej za naszych mniejszych braci.

Realizacja tego zadania publicznego stanie się możliwa dzięki znaczącemu wsparciu, jakim jest przyznanie kwoty 120 000 zł. Ta inwestycja w dobrostan zwierząt nie tylko podniesie jakość ich życia, ale również przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej w kwestiach związanych z ochroną i opieką nad zwierzętami wolno żyjącymi.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi to zadanie, które wymaga nie tylko serca, ale i konkretnej wiedzy oraz środków finansowych. Dzięki decyzji Burmistrza, nasza społeczność staje się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców, niezależnie od tego, na ile nóg chodzą.


Źródło: UM Giżycko