W piątek 4 sierpnia, podczas uroczystego apelu z okazji Święta Policji, policjanci giżyckiej jednostki otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie, które wręczył im osobiście Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku insp. Przemysława Rawy.

W uroczystym apelu wzięło udział wielu zaproszonych gości, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie nadinsp. Tomaszem Klimkiem. Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecny był Wicestarosta Mateusz Sieroński oraz Burmistrzowie miast Giżycka i Rynu, a także Wójtowie gmin powiatu giżyckiego, Prezes Szpitala Giżyckiego, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Giżycku. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, z którymi policjanci na co dzień współpracują – Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Służby Leśnej, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych i wielu instytucji z terenu naszego powiatu. W Obchodach Święta Policji uczestniczyli również Komendanci Powiatowi Policji z Braniewa, Bartoszyc, Kętrzyna, Mrągowa, Ostródy, Pisza oraz Gołdapi.


Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 12:00 na Placu przy Urzędzie Gminy w Wydminach. Z okazji Święta Policji w 2023 roku mianowania na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 21 giżyckich policjantów. Główną część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Giżycku insp. Przemysław Rawa, który przywitał przybyłych gości. Szef giżyckiej jednostki wygłosił przemówienie, w którym podkreślał, jak ważna i odpowiedzialna jest służba dla społeczeństwa naszego powiatu. Komendant podziękował także policjantom i pracownikom cywilnym za trud, jaki wkładają w codzienną służbę. Uroczyste obchody Święta Policji połączone były z wręczeniem odznaczeń i medalu.

Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Policji” odznaczony został Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko Krzysztof Dąbkowski.

Natomiast giżyccy policjanci podinsp. Magdalena Dembińska i kom. Marcin Szczesny zostali odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Po mianowaniach głos zabrali zaproszeni goście. Wicestarosta Giżycki podkreślał, że jest wdzięczny za zaangażowanie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w zapewnienie bezpieczeństwa. Po przemowie Pana Wicestarosty głos zabrała Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz Wójt Gminy Wydminy Radosław Król. Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek podziękował wszystkim policjantom za wykonywaną służbę, podkreślając jak ważne jest zaufanie społeczeństwa do działań policjantów.

Awansowanych zostało 21 funkcjonariuszy, w tym 3 przedterminowo:

Przed terminem awansowali:

- st. sierż. Mateusz Modzelewski – na stopień sierżanta sztabowego

- asp. Radosłąw Bałtulis – na stopień starszego aspiranta

- asp. Grzegorz Fiedczak – na stopień starszego aspiranta

 

Korpus oficerów starszych Policji:

- nadkom. Sławomir Ozygała – na stopień podinspekrora

 

Korpus aspirantów Policji:

- st. asp. Iwona Chruścińska – na stopień aspiranta sztabowego

- st. asp. Michał Ciesiński – na stopień aspiranta sztabowego

- st. asp. Jacek Hołubowicz – na stopień aspiranta sztabowego

- st. asp. Mariusz Jabłoński – na stopień aspiranta sztabowego

- asp. Arkadiusz Gereluk – na stopień starszego aspiranta

- asp. Artur Korzeniowski – na stopień starszego aspiranta

- asp. Iwona Stankiewicz – na stopień starszego aspiranta

- mł. asp. Katarzyna Bida – na stopień aspiranta

- mł. asp. Marek Ferdycz – na stopień aspiranta

- mł. asp. Klaudia Wołodko – na stopień aspiranta

 

Korpus podoficerów Policji:

- st. sierż. Michał Gajewski – na stopień sierżanta sztabowego

- st sierż. Krystian Kurowski – na stopień sierżanta sztabowego

- st. sierż. Aleksandra Neumann – na stopień sierżanta sztabowego

- st. sierż. Marta Przybyszewska – Kozłowska – na stopień sierżanta sztabowego

- sierż. Mariusz Szepel – na stopień starszego sierżanta

 

Korpus szeregowych:

- post Ewelina Krawczyk – na stopień starszego posterunkowego

- post Tomasz Met – na stopień starszego posterunkowego

 

Wszystkim Policjantom i Pracownikom giżyckiej komendy z okazji ich święta życzymy satysfakcji zarówno zawodowej, jak i osobistej oraz dalszych awansów i wyróżnień!!!

 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach
 • Uroczyste Obchody Święta Policji w Wydminach