Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Zbigniew Piestrzyński złożył na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku insp. Przemysława Rawy podziękowania dla giżyckich policjantów za wsparcie i pomoc w realizacji działań podejmowanych na rzecz rodzin w powiecie. Spotkanie odbyło się w giżyckiej komendzie.

W czwartek, 22 września br podczas spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Zbigniew Piestrzyński złożył na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku insp. Przemysława Rawy podziękowania dla giżyckich policjantów za długoletnią współpracę oraz wsparcie i pomoc w realizacji działań na rzecz rodzin z powiatu. Szczególne podziękowania trafiły do giżyckich dzielnicowych, którzy wspierają pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w trudnych sytuacjach kiedy to jest potrzeba podjęcia interwencji odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Odebranie dziecka z domu rodzinnego i przekazanie go w pieczę zastępczą jest trudnym i smutnym wydarzeniem dla każdej z osób, których ta sytuacja dotyczy. W trakcie takich interwencji pracownicy PCPR-u wspierani są przez policjantów, za co Pan Dyrektor serdecznie dziękował i życzył wytrwałości w dalszej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu giżyckiego. Podziękowania spłynęły również za realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych z młodzieżą z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku, gdzie policjanci cyklicznie prowadzą spotkania na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

  • na zdjęciu znajdują się napisane podziękowania dla policjantów
  • na zdjęciu znajduje się Komendant Powiatowy Policji w Giżycku oraz Dyrektor PCPRu, który przekazuje komendantowi podziękowania i życzenia
    przekazanie podziękowań na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku