Giżyccy policjanci podejmują szereg działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkolnej podczas, których edukują na temat właściwych zachowań nie tylko na drodze czy też w domu, w szkole. Ale również podejmują walkę z narkomanią i innymi uzależnieniami wśród młodzieży. „Tornado zagrożeń” to kolejne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli giżyccy policjanci, a organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku.

W czwartek (10.05.2022 r.) w Szkole Podstawowej nr 3 w Giżycku odbył się konkurs profilaktyczny pn. „Tornado zagrożeń”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez grono pedagogiczne szkoły, a udział w przedsięwzięciu wzięli uczniowie klas VII i VIII.

Głównym celem konkursu było przede wszystkim zwiększenie świadomości młodych ludzi o zagrożeniach uzależnieniami, kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości, zaangażowanie młodzieży w działalność profilaktyczną oraz kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i rozwijanie twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

Już na wstępie uczniowie mogli wykazać się wiedzą w zakresie uzależnień związanych z nikotynizmem, alkoholizmem i narkomanią odpowiadają na pytania przygotowane przez organizatorów. Następnym zadaniem było przygotowanie ciekawych haseł profilaktycznych oraz przygotowanie i zaprezentowanie improwizacji (historyjki, opowiadania bądź piosenki) nawiązującej do tematyki zdrowego, wolnego stylu życia od wszelkich używek.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Uczniowie na zakończenie konkursu otrzymali dyplomy i upominki przekazane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

  • na zdjęciu widać uczniów siedzących przy stolikach i pracujących nad zadaniem konkursowym
    konkurs profilaktyczny "Tornado zagrożeń"
  • na zdjęciu widać skład jury konkursu - umundurowany policjant, przedstawiciele sanepidu, dyrektor CPUiIS oraz przedstawiciel szkoły. Członkowie jury nadzorują pracę uczniów.
    konkurs profilaktyczny "Tornado zagrożeń"