12 stycznia 2022 r. Zarządu Powiatu w Giżycku powołał komisję konkursową do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2022-2024.

Treść uchwały [pobierz]