W sobotę, 23 listopada br kontynuowane są działania pod nazwą "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo". Tego dnia policjanci będą zwracać szczególną uwagę na światła pojazdów. Na wybranych stacjach diagnostycznych właściciele samochodów będą mogli sprawdzić, czy światła w ich pojazdach działają prawidłowo i nie stwarzają zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierującemu pojazdem wcześniej dostrzec przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.

W ramach kampanii "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" policjanci zwrócą większą uwagę na stan techniczny pojazdów pod kątem ich oświetlenia. Ponadto kierujący będą mogli bezpłatnie sprawdzać oświetlenie pojazdów na stacjach kontroli pojazdów.

Z bezpłatnego sprawdzenia świateł w samochodzie można skorzystać w pięciu stacjach diagnostycznych na terenie Giżycka oraz Wydmin, tj:

  1. STACJA DIAGNOSTYCZNA OPEL PINDUR - Giżycko ul. 1-go Maja 17 (tel: 600 254 794)

  2. OKRĘGOWA STACAJ KONTROLI POJAZDÓW JUCHNIEWICZ S.C. - Giżycko ul. Obwodowa 7 (662 234 081)

  3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MOTORYZACYJNYCH S.C. Wagner – Szałygin - Giżycko ul. Suwalska 21 (602 623 937, 505 033 702) lub Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Giżycko ul. Suwalska 44

  4. TECHMOT - STACJA DIAGNOSTYCZNA - Giżycko ul. Suwalska 30 (tel: 504 067 934)

  5. AUTOSALON EUCAR - Giżycko ul. Mickiewicza 51 (tel: 668 561 139)

  6. STACJA KONTROLI POJAZDÓW Władysław Król - Wydminy ul. Ełcka 23 (tel: 604 500 485)