Przypominamy! Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć element odblaskowy umieszczony w sposób widoczny dla kierowców

Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach oraz o używaniu elementów odblaskowych. To czasami tylko opaska założona na ramię, czy inne widoczne miejsce może nam uratować życie.

Przepisy ruchu drogowego nakładają na nas obowiązek, że każda osoba poruszająca się po zmierzchu drogą poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych. Apelujemy do wszystkich, aby mimo ustawowego obowiązku zakładać odblaski nawet kiedy znajdujemy się na terenie miejscowości. Element odblaskowy na naszej odzieży, pozwoli kierującemu zauważyć nas już z odległości ponad 100 metrów, będzie miał szans na ominięcie czy zahamowanie.

Policjanci z drogówki codziennie spotykają się również z nieodpowiedzialnymi pieszymi, którzy wchodzą na jezdnie bezpośrednio przed jadący pojazd czy też nie korzystają z przejść dla pieszych. Będąc niechronionym uczestnikiem ruchu musimy pamiętać, że zatrzymanie pojazdu zawsze wiąże się z jakąś przebytą drogą. Na pieszych również spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Dajmy sobie i kierującemu szanse, na odpowiednie zareagowanie w sytuacji zagrożenia.